Om oss

Affärsidé

Kållereds Bygg AB verkar för att alla led i byggprocessen skall utföras till våra kunders och vår egen belåtenhet. Kvalitet och kontroll är ledorden i vårt arbete.

Vår organisation skall vara just så stor som krävs för att vi ska behärska och kontrollera den produkt vi levererar till våra kunder.

Gediget hantverk, till ett bra pris!

Företaget grundas

Mitt under lågkonjunkturen 1983 grundade Gunnar Ehrenborg Kållereds Bygg AB. Han lyckades med varsamhet och hårt arbete starta verksamheten trots de dåliga tiderna.

Konjunkturen går upp och ner och efter de goda åren i slutet av 80-talet förvärvades några fastigheter för om- och nybyggnation. Genom detta säkerställdes arbetsuppgifter för de anställda.

Andra generationen

2008 började Gunnars son Patrik Ehrenborg arbeta i företaget på heltid efter avslutad utbildning inom byggarbetsledning.

2015 tog Patrik över som VD för Kållereds Bygg AB och ett generationsskifte påbörjades.

Sedan 2018 är koncernen uppdelad. Kållereds Bygg AB drivs idag av Patrik Ehrenborg tillsammans med tre delägare.